Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2012

PEIRATIKO REPORTAZ: Δημοσιογραφική Συνεργασία" : " Στα διαδικτυακά μέσ...

PEIRATIKO REPORTAZ: Δημοσιογραφική Συνεργασία" : " Στα διαδικτυακά μέσ...: ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ » 1. Οι εργαζόμενοι δημοσιογράφοι και γενικότερα οι εργαζόμενοι, δεν ευθύνονται ούτε για την κρίσ...