Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2012

PEIRATIKO REPORTAZ: ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Κ...

PEIRATIKO REPORTAZ: ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Κ...: ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ» 1 . Οι εργαζόμενοι δημοσιογράφοι και γενικότερα οι εργαζόμενοι, δεν ευθύνονται ούτε για την κρί...