Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2014

PEIRATIKO REPORTAZ: Επιστολή στη... Μαρία Αντωνιέτα-του Γιώργου Φιλιππ...

PEIRATIKO REPORTAZ: Επιστολή στη... Μαρία Αντωνιέτα-του Γιώργου Φιλιππ...:   Μαρία Αντωνιάδου ή Μαρία Αντουανέτα; Ποια είστε, εν πάσει περιπτώσει; Έχετε συναίσθηση της κατάστασης κυρία πρόεδρε της ΕΣΗΕΑ; Έχε...