Κυριακή 3 Φεβρουαρίου 2013

PEIRATIKO REPORTAZ: Καλούμε τους δημοσιογράφους σε όλα τα ΜΜΕ να θυμηθ...

PEIRATIKO REPORTAZ: Καλούμε τους δημοσιογράφους σε όλα τα ΜΜΕ να θυμηθ...: Α νακοίνωσ η -Κυριακή 3 Φεβρουαρίου 2013 οι δημοσιογράφοι στο πλευρό των ναυτεργατών! Άλλος ένας κλάδος μπήκε στο ικρίωμα της κατασυκ...