Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 2012

PEIRATIKO REPORTAZ: ΑΝΟΙΧΤΉ ΕΠΙΣΤΟΛΉ ΕΚΠΡΟΣΏΠΟΥ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ALTER, Βασίλ...

PEIRATIKO REPORTAZ: ΑΝΟΙΧΤΉ ΕΠΙΣΤΟΛΉ ΕΚΠΡΟΣΏΠΟΥ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ALTER, Βασίλ...: ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΒΑΣΙΚΟ ΜΕΤΟΧΟ ΤΟΥ ALTER,  ΚΑΙ ΙΔΡΥΤΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΗ ΤΗΣ ΑΥΡΙΑΝΗΣ, ΓΙΏΡΓΟ ΚΟΥΡΉ... Του Βασίλη Τζήμτσου Με τη...